Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

NHG praktijk accreditatie

NPA Keurmerk voor dokter Burggraaff WeespDe huisartsenpraktijk van dokter H.B. Burggraaff te Weesp draagt vanaf 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat deze praktijk voldoet aan al de kwaliteitseisen, die het NHG stelt.

Dit keurmerk ontvangt een huisartspraktijk na een groot aantal stappen. Er zit veel werk aan vast. Het is geen vanzelfsprekendheid dat een huisartspraktijk hieraan voldoet.

In de eerste plaats wordt de organisatie van de praktijk doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk, de praktijkvoering en de organisatie. Er worden ook enquêtes onder een patiënten gehouden, waarin zij hun oordeel over de zorg in onze praktijk hebben gegeven. Over al deze zaken wordt een rapport gemaakt.

De huisarts maakt vervolgens plannen aan de hand van de informatie in dat rapport. Deze plannen zijn gericht op het verbeteren van allerlei zaken in de praktijk. Het kan gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg, de patiënten tevredenheid en de praktijkorganisatie. Belangrijk is ook dat er afspraken gemaakt worden hoe die kwaliteit wordt gehandhaafd.

Een NHG accrediteur bezoekt de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen van het Nederlands Huisartsengenootschap voldoen en of de praktijk de plannen goed uitvoert.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.

Ook in  2015, 2016, 2017 en net in 2018 heeft de huisartspraktijk de toets goed doorstaan.

ga('set', 'userId', {{UA-42771962-1}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.