Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
H.B. Burggraaff verloskundige huisartspraktijk De Stethoscoop is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0294412633
Telefoonnummer: 0294412633
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Visie

 ">Natuur ontmoet techniek

De visie die deze huisartspraktijk probeert uit te dragen is gericht op: 

 • een openhartige en gelijkwaardige relatie van patiënt en huisarts,een ruim voldoende geïnformeerde patiënt,
 • beslissingen die arts en patiënt samen nemen & het zo veel mogelijk verkrijgen of behouden door de patient van controle over de eigen gezondheid,
 • een eigen verantwoordelijkheid van elke patient voor zijn / haar gezondheid,
 • eigen initatief van de patiënt bij vragen, onduidelijkheden of verwachtingen: Laat dit de dokter even weten. Een mailtje is zo gestuurd, toch?
 • het is de verantwoordelijkheid van de arts om zijn / haar beroep inhoud te geven. Het huisartsenvak is een mooi vak.
 • het respecteren van elkaars zienswijze en verantwoordelijkheden: patiënt en huisarts hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn - als ze maar de achtergronden kennen van elkaars zienswijze,
 • een one-stop-shop: onderzoek en behandeling zoveel mogelijk in één consult in de eigen huisartspraktijk,
 • onderzoek en behandeling gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (dat wordt evidence based genoemd),
 • bij het maken van afspraken is onze visie: als u de dokter zegt, zegt de assistente de dag en de tijd. Als u de dag en de tijd zegt, zegt de assistente de dokter,
 • voor eenzelfde probleem komt u zo veel mogelijk bij dezelfde dokter,
 • de huisarts besteedt bij het werk aandacht aan de kosten voor patiënt en maatschappij. Hij / zij houdt hiermee rekening bij onderzoek en behandeling. Als voorbeeld geldt nexiitis een vorm van prazolose.  Geen overmatig gebruik van maagzuurremmende middelen zonder indicatie in deze praktijk.
 • de huisarts gaat bedachtzaam en terughoudend om met nieuwe methoden van onderzoek en behandeling (zoals medicatie die net op de markt is). Daarmee voorkomend dat patiënten onnodig worden blootgesteld aan gevaren, die soms veel later duidelijk worden (diethylstilbesterol: DES, rofecoxib: vioxx, rosiglitazon: avandia,  cerivastatin: Lipobayenz). Ook in deze tijd speelt dit probleem. Te denken valt aan de nieuwe anti-stollingsmedicijnen, waarvan de veiligheid nog lang niet bewezen is. Het probleem speelt ook bij diabetes-medicatie zoals DDP-4 remmers en SGLT-2 remmers.
 • de huisarts doet het huisartsenwerk. Huisartsenwerk wordt niet in een duur ziekenhuis verricht.
 • verantwoordelijkheid willen nemen: niet alleen patiënten die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid, maar ook artsen die verantwoordelijkheid willen nemen voor de keuzes die gemaakt moeten worden in het belang van de gezondheid van onze patiënten.
 • intiatief om contact met de huisarts te leggen, kan uitgaan van de patiënt. Laat de huisarts weten dat je contact van de huisarts op prijs stelt en waarom en met welk doel. Het e-mailadres of het telefoonnummer van de huisarts zijn gemakkelijk te verkrijgen.
 • medisch onderzoek en behandeling zo veel mogelijk in de huisartspraktijk in Weesp.
 • een huisarts die probeert maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. http://www.maatschappelijkverantwoordondernemen.net/ In de huisartspraktijk denken we dan bijvoorbeeld aan geen onnodige onderzoekingen en behandelingen, geen onnodig dure of overbodige diagnostiek of behandeling. Geen onnodige medicatie en zeker geen onnodig dure pillen, als goedkopere net zo goed werken.
 • een huisarts woont in de directe omgeving van zijn / haar patiënten. De plaats waar een huisarts werkt is ook de plaats waar de huisarts woont. De huisarts kent daardoor de leefomstandigheden van zijn / haar patiënten uit eigen ervaring.
 • een huisarts is maatschappelijk betrokken bij de plaatselijke gemeenschap.
 • een huisarts is onafhankelijk en zelfstandig. De huisartspraktijk is eigendom van de huisarts zelf. De huisarts kan dus geen opdrachten krijgen om bepaalde zorg wel of niet te leveren, ten nadele van de patiënt.
 • internationale oriëntatie is in deze tijd een noodzaak. Artsen verbonden aan deze verloskundige huisartspraktijk kijken over de landsgrenzen om te zien hoe de aanpak van allerlei ziekten en beperkingen daar plaatsvindt. Wij denken dat wij daar van kunnen leren.
 • goed bevallen. Begeleiding van je zwangerschap, bevalling en kraambed kan misschien wel heel goed door de eigen huisarts.
 • een goed sterfbed. Een mens sterft maar één keer. Het is belangrijk om dat goed te begeleiden. Dokter Burggraaff is ervaren en bedreven in stervensbegeleiding en palltiatieve geneeskunde. Hij onderwijst huisartsen in opleiding op dit gebied. Als je ernstig ziek bent is het misschien goed om daar eens bij stil te staan? Misschien wordt de instelling van de artsen van deze verloskundige huisartspraktijk goed weergegeven door een youtube-filmpje.
 • werken met plezier: Niet als minst belangrijkste: de medewerkers in deze verloskundigehuisartspraktijk werken met plezier. Wij hebben hart voor de zaak van onze patiënten en zijn serieus bezig met de ons toevertrouwde gezondheid van patiënten. Wij zijn tegelijkertijd optimistisch, voorzien van een gezonde dosis relativeringsvermogen en niet-zwaar-op-de-hand. Wij hebben aardigheid en vaardigheid in ons werk!
 • wij kunnen meeleven met verdriet en genieten van geluk dat wij in de huisartspraktijk zien. Proef er zelf van!
 • dokter Burggraaff is voorstander van samenwerking in plaats van marktwerking in de gezondheidszorg. Met de mond wordt er beleden (door Minister Schippers en de Autoriteit Cosnument en Markt) dat er marktwerking is in de gezondheidszorg, maar huisartsen weten dat dit een farce is. De zorgverzekeraars dicteren de markt middels een oligopolie. Er is dus geen marktwerking, alleen een opgelegd dictaat. Nuchtere huisartsen hebben hier moeite mee . Dat uit zich onder andere door de beweging Het roer moet om Nu!.
 • wij kunnen ook fouten maken. Wij willen leren van dingen die niet goed gaan. Help ons daarbij. Wij stellen een openhartig gesprek daarover op prijs.
 • een stukje van deze visie hebben we geprobeerd te vertalen in een praktijkfolder, kijk daarvoor hier.
 • ">Verloskundige huisartspraktijk met vlag en wimpel
 •  © H.B. Burggraaff, verloskundige huisarts Waarschapsstraat 1a 1382 EG Weesp

Contact

Telefoon 0294-412633
 

H.B. Burggraaff verloskundige huisartspraktijk De Stethoscoop

Waarschapsstraat 1a
1382 EG Weesp
Telefoon:
0294-412633
Fax:
0294-414760
KvK:
32067351
H.B. Burggraaff, verloskundige huisarts / huisartsopleider VUmc te Weesp
Actief lid van LHV, NHG, VVAH, STOOHN, HAOVU, LHOV, AAFP, STFM.
SPOEDLIJN 0294-417021
www.huisarts.WS
Routebeschrijving >
ga('set', 'userId', {{UA-42771962-1}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.