Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Prenataal onderzoek

 

Prenataal onderzoek

Aan het begin van de zwangerschap tussen 7 en 9 weken zwangerschap maakt de huisarts meestal een echo in de verloskundige huisartspraktijk. De aanwezige artsen hebben daar veel ervaring mee. Deze echo wordt gemaakt om de zwangerschap met zekerheid vast te stellen. Ook andere belangrijke gegevens worden dan beoordeeld: Gaat het om een eenling of een meerling? Bevindt de zwangerschap zich in de baarmoeder? Is de grootte van de zwangerschap in overeenstemming met de verwachting? Om de zwangerschap in dit stadium goed in beeld te brengen is het vaak nodig deze echo inwendig (vaginaal) te doen.

Tussen 10 en 12 weken zwangerschap zal de huisarts de echo meestal herhalen. Deze echo is vooral bedoeld om de duur van de zwangerschap en daarmee de uitgerekende datum zo betrouwbaar mogelijk vast te stellen.

Combinatietest

In deze periode bestaat er de mogelijkheid van de combinatietest. Dit onderzoek is vooral gericht op de aanwezigheid van het Syndroom van Down. Deze test bestaat uit twee onderzoeken:
1. Bloedonderzoek bij de zwangere tussen 9 en 14 weken zwangerschap;
2. Echoscopische nekplooimeting tussen 11 en 14 weken zwangerschap.
Met een berekening die wordt toegepast op de uitslagen van bloedtest, nekplooimeting, leeftijd van de zwangere en duur van de zwangerschap kan bepaald worden hoe hoog de kans is op een kindje met het Syndroom van Down. Het blijft een kansberekening. Dit onderzoek geeft dus geen zekerheid. Kosten circa € 165.-. De test wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar, tenzij je ouder bent dan 36 jaar of als je een medische indicatie hebt. Als je jong en gezond bent en er komen in de familie geen erfelijke of aangeboren afwijkingen voor, dan is het onderzoek waarschijnlijk niet echt zinvol. De combinatietest wordt bijvoorbeeld verricht in het Verloskundig Echocentrum in Hilversum of in ziekenhuizen in de omgeving.

Als je volgens de combinatitest een verhoogd risico hebt (>1:200), kun je deelnemen aan de TRIDENT studie en vragen om een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test). Wellicht heb je over deze test gehoord. NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar is binnen de TRIDENT studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben of vanwege andere medische redenen. Bespreek dit onderwerp met je huisarts. Meer informatie kun je vinden op www.meerovernipt.nl

20 weken echo ( Standaard Echoscopisch Onderzoek of SEO)

Rond 20 weken zwangerschap wordt de mogelijkheid besproken van een screeningsecho. Dit wordt 20-weken-echo of SEO genoemd: Structureel Echoscopisch Onderzoek. Deze methode kan gebruikt worden om bepaalde aangeboren afwijkingen op te sporen.Zwangere Warhole

Het komt regelmatig voor dat er bij de SEO afwijkingen worden gezien, die naderhand helemaal geen betekenis blijken te hebben. Ook wordt niet altijd een aangeboren afwijking opgemerkt en soms zijn afwijkingen niet goed op te sporen middels echoscopisch onderzoek. Zo gaan sommige chromosoomafwijkingen niet gepaard met afwijkingen die op een echo zichtbaar zijn. Het onderzoek biedt geen garantie dat jullie baby gezond is. De SEO wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Maak een goede afweging van de voor- en nadelen van deze echo. Het onderzoek kan veel consequenties hebben. Je kunt erg bezorgd worden. Ook kunje voor een aantal moeilijke keuzes komen te staan. Denk daarom van tevoren goed na over, hoe je op een eventueel moeilijke uitslag zou reageren. Laat het SEO-onderzoek niet als 'vanzelfsprekend' uitvoeren. In de landelijke folders kunt u verschillende voor- en nadelen lezen van combinatietest en de 20-weken echo. De Nederlandse folder vind je hier. SEO wordt verricht bijvoorbeeld in Hilversum, TGZ Blaricum en AMC Amsterdam. Het Echocentrum in Hilversum wordt door dokter Burggraaff aanbevolen.

Geen prenataal onderzoek

Het komt met grote regelmaat voor dat zwangere koppels geen prenataal onderzoek doen. Prenataal onderzoek is een keuze. Je kunt er dus ook voor kiezen om geen onderzoek te laten doen. Dat is misschien helemaal niet zo'n gekke keuze...

Het gevolg van het wel doen van prenataal onderzoek kan zijn dat je voor nieuwe keuzes komt te staan: Wat doe ik met de uitkomsten van dit onderzoek? Hoe zwaar weeg ik de uitkomsten van het onderzoek? Hoe zeker zijn de uitslagen van het onderzoek? Slapeloze nachten zijn soms het gevolg! Het is misschien goed om vóór je een onderzoek laat doen, jezelf af te vragen wat je zal gaan doen als er een afwijkende uitslag komt. Als je daar niets mee gaat doen, kun je ook ervoor kiezen om helemaal geen prenataal onderzoek te laten verrichten.

Verdere informatie via

- Link van VCGooi.nl

  © H.B. Burggraaff, verloskundige huisarts Waarschapsstraat 1a 1382 EG Weesp

ga('set', 'userId', {{UA-42771962-1}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.